Model Length mm Width mm Height mm For ponds up to: (in liters) Recomm. pump cap. l. Recomm.TMC UV unit Watt Gravity Pump fed
Koi Other Koi Other Koi Other In mm out mm In mm Out mm
Edouna Quadro 675 615 550 5.000 10.000 5.000 5.000 25 25 - - 50 50-63-75
Edouna Tiny 3 800 615 550 6.000 10.000 4.000 4.000 25 25 - - 50 50
Edouna 3 990 620 550 10.000 20.000 6.000 8.000 15 30 - - 50 110
Edouna 4 1.280 620 550 14.000 28.000 8.000 10.000 30 55 - - 50 110
Edouna 5 1.590 620 550 18.000 36.000 10.000 10.000 30 55 - - 50 110
Edouna 6 1.890 620 550 22.000 44.000 12.000 12.000 30 55 - - 50 110

overzicht per filterkamer
Code Nederlands Francais Deutsch English
F Flocor Flocor Flocor Flocor
B Borstels Brosses Bürsten Brushes
J Blauwe japanse mat Tapis bleu japanais Japan matten Japanese Filtermats
A Filtersubstraat Filtersubstrat Teichsubstrat Filtersubstrate
S Schuimmatten (3 stuk) mousse (3 pièces) schaummatten (3 Stuck) foam set 3 pcs
L Bioballen Bioball Bioballchen Bioballs
M Filtermatten 5 cm Tapis de filtrations 5 cm Filtermatten 5 cm Filtermats 5 cm
P Filterpatronen Cartouche de filtrage Filterpatrone Foamcartridges

Edouna: Vulling per filterkamer, Replissage par chambre, Filtermedia contents, Filterfullung pro Kammer
Model bay 1 bay 2 bay 3 bay 4 bay 5 bay 6
Edouna Quadro. B J J F + S - -
Edouna Tiny 3bay. B J F + S - - -
Edouna 3 B J F+S - - -
Edouna 3 upflow B J J+S - - -
Edouna 4 B J J F+S - -
Edouna 4 Upflow B J J J+S - -
Edouna 5 B J J J F+S -
Edouna 5 Upflow B J J J J+S -
Edouna 6 B J J J J F+S
Edouna 6 Upflow B J J J J J+S